Nyilatkozat

Sajtóközlemény

 (please scroll down for the English version)

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság betiltotta az Abortusz Turizmus Utazási Irodát.

Örülünk neki, hogy méltányolják, sőt szó szerint idézik az olyan sorokat, mint például: „Szép város Kolozsvár, abortusz a Szamosnál”. Sokszor tépelődünk azon, hogy művészetünk csupán disznók elé szórt gyöngyök, hogy érzékenyem megformált üzeneteink a kortárs társadalomról az érdektelenség és az értetlenség vákuumába vesznek, de szerencsére a Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársainak van érzéke a széphez, és a művészihez.

 

A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint:

A honlap tartalma “A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól” szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 17. §-ába ütközik, ugyanis a sérelmezett honlap számos olyan felhívást tartalmaz, mely a Hatóság álláspontja szerint túlmutat a tájékoztatás nyújtás keretein, és a gyógyszeres, illetőleg a műtéti terhesség.megszakítás lehetőségét népszerűsíti.

 

A mai Magyarországról el lehet mondani, hogy:

A nők egyik legnagyobb elszegényedési kockázata a gyerekvállalás
2007 és 2012 között 7 százalékról 17 százalékra nőtt a relatív szegénységben élő gyerekek száma: 100 szegényből 34 gyerek vagy fiatalkorú.

Magyarországon 36–54 ezer gyermek éhezik minden nap, kétszázezerre becsülik azon kiskorúak számát, akik időszakosan nem jutnak elegendő élelemhez – ők a kríziséhezők.

Minden ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az apja verte az anyját.

A nőket érő erőszak elkövetői az esetek túlnyomó többségében partnerek vagy volt partnerek.

A nők elleni erőszakos bűncselekmények 22 százalékát partnerük vagy volt partnerük követte el. A férfiakra vonatkozó hasonló adat 3 százalék volt.

A meggyilkolt nőknek több mint felét (volt) férjük vagy élettársuk ölte meg, Magyarországon a rendőrség adatai szerint pl. 2009-ben a megölt nők 51,2%-át (43 nőt), másik rendőrségi forrás szerint 76%-át (64 nőt) partnere ölte meg.

A bántalmazást megélt nők 27 százaléka arról számol be, hogy partnere az erőszakkitörések során soha nem állt alkohol vagy drog hatása alatt.

A párkapcsolati erőszakot megélt nők más nőkhöz viszonyítva ötször akkora eséllyel esnek át vetélésen és abortuszon.

A párkapcsolatukban bántalmazást megélt nők ötször olyan gyakorisággal számolnak be depresszióról, mint nem bántalmazott társaik. Ha a kapcsolat még tart, a depresszió esélye 13-szoros.

 

Mindezek ellenére, nem ratifikálták a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló isztambuli egyezményt,  többek közt „magzatgyermekekre” hivatkozva.

 

Ha valóban azt akarnák, hogy több gyerek szülessen, akkor támogatnák a nők munkába állását, vagy a részmunkaidős foglalkoztatást, hiszen ezek a dolgok már sok más európai országban meghozták a demográfiai növekedést.

 

A Magyarországon szakmai indokok nélkül nem-engedélyezett gyógyszerrel végzett abortuszt illetően fogalomzavar áll fenn. A terhesség hagyományosan onnantól vette kezdetét, hogy a terhes nő érezte a magzatot megmozdulni. Valójában mindig is volt gyógyszeres abortusz, csak éppen nem így nevezték, egyszerűen a menstruációt meghozó gyógynövényekről beszéltek, „menstruáció szabályozás”, a „megkésett vérzés” kezelése történt.

A megtermékenyült petesejtek 50-70%-a nyomtalanul kiürül vagy felszívódik. Sok nő úgy volt terhes, hogy soha nem is tudott róla.

Jellemzően addig érdekli a törvényhozókat a “magzatgyermek” amíg meg nem születik, aztán ha ordít a bevásárlókocsin ülve akkor mindenki elfordul.

Nagyon jól tudjuk, hogy ez az egész nem a pár miliméteres, sokszor a menstruációs vérrel észrevétlenül távozó zigótákról vagy embriókról szól, hanem a nők testére és munkaerejére való jogosultságról, és a közbeszéd uralásáról, a hatalmi viszonyok reprodukciójáról.

 

Az elfogulatlan eljárás képét némileg beárnyékolja, hogy egy választásellenző csoport FB oldalán már 2015. december 15-én, hetekkel azelőtt, hogy mi a határozatot kézhez vettük volna ez jelent meg:

“Az FKSE abortusszolgáltatásokat reklámozó honlapja törvénysértő módon működött. Partnerszervezetünk, az ALFA Szövetség közérdekű bejelentése nyomán ezt állapította meg […] a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is.”

 

A jogi képviseletet ellátó Patent Egyesület fellebbezésében azt kifogásolta, hogy az eljárás mintegy öt hónapon keresztül kizárólag annak megállapítására irányult, hogy az Abortourism Utazási Iroda utazásszervezési tevékenységének jogszerűségét ellenőrizze, nevesül, hogy az “Utazási Iroda” a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vételre került-e, az utazási ajánlatok igénybe vételekor kinek kell a díjat befizetni, és erről ki ad számlát. A Patent érvelése szerint a honlapon szereplő felhívások nem alkalmasak sem valamely szolgáltatás értékesítésére, sem más módon történő igénybevételének előmozdítására, tekintettel arra, hogy egyetlen konkrét szolgáltató (klinika, kórház, egészségügyi intézmény, stb.) nem került nevesítésre egyedileg. Emiatt semmilyen vállalkozás számára a honlap tartalma nem hajt nyereséget, népszerűséget, ennek hiányában pedig nem beszélhetünk gazdasági reklámról. A terhesség-megszakítás reklámja amiatt sem valósulhat meg, mert a honlap célja éppen a szexuális és reprodukciós jogokhoz fűződő tájékoztatás minél szélesebb körű terjesztése, melynek deklarált célja a terhesség-megszakítások megelőzése, elkerülése. A honlap üzemeltetőinek sem személyesen, sem szakmailag nem célja a terhesség-megszakítások népszerűsítése, ahogy az a honlapon több helyen szerepel is. Nem pusztán azért, mert azt a magyar jogszabályok tilalmazzák, hanem amiatt is, mert emberi jogi szempontból a nők érdeke az abortusz elkerülése megfelelő szexuális nevelés, hozzáférhető fogamzásgátlás és magasszintű családtervezési szolgáltatások által.

 

Megköszönjük a még több médiafigyelmet, és a lehetőséget, hogy mint „betiltott mű” beírjuk magunkat a jövő tankönyveibe, valamint a lehetőséget annak megmutatására, hogy a kortárs művészet eszköztára mennyire izgalmas lehet. Lana Del Rey után szabadon, az Abortusz Turizmus Utazási arra született, hogy meghaljon. Köszönjük a gratulációkat.

Interjú velünk itt és itt. A reproduktív blog itt.

panasz

panasz

abortourism2 copy

abortourism3 copy

abortourism4 copy

abortourism4 copy

 

abortourism5 copy

abortourism6 copy

abortourism7 copy

abortourism8

abortourism9

abortourism10

Untitled-1 copy

 

Press Release

 

Hungary’s National Consumer Protection Bureau has banned the Abortourism Travel Agency. We are delighted to say that beautiful lines of poetry such as “Kolozsvar is a beautiful city, Abortion at the Szamos” are not only being appreciated by them, but even quoted word to word.

We often had painful doubts- maybe our art is just pearls before swine, our sensitively formed messages about contemporary social issues are getting lost in the vacuum of indifference, but luckily our audience at the National Consumer Protection Bureau have a thing for beauty and artistry.

 

According to the  National Consumer Protection Bureau:

“ The content of  the website clashes with § 17 of law XLVIII of 2008 describing the conditions of economic advertising, because the offending website contains a number of offers which are beyond the scope of the provision of information in the Authority ‘s view, and they have the potential to promote medical or surgical pregnancy termination”

 

 

A few statistics might help to shed light on the situation in contemporary Hungary.
- One of the greatest risk of poverty among women is having children.

- Between 2007 and 2012, 7 to 17% of children lived in relative poverty: 34 out of 100  living under the poverty line is a child or young person.
- In Hungary 36-54 thousand children go hungry every day, and about two hundred thousand minors do not receive adequate nutrition from time to time- they are the crisis malnourished.
- One in five women grew up in a family where the father beat the mother.
- In the vast majority of cases, the perpetrators of violence against women are the partners or ex-partners.
- 22% of violent crimes against women are committed by their partner or ex-partner. The comparative figure for men was 3%.
- According to police data, more than half of women murdered were done so by their (former) spouse or partner. In 2009, it was 51.2% of such murders (43 women) were committed by the male partner.  Another police source claims the number is 76% (64 women).

- 27 percent of the abused women reported that their partner was never under the influence of alcohol or drugs during violent episodes.
- The women who experienced intimate partner violence were five times as likely to undergo abortions or abortion compared to other women
- Women who experienced abusive relationships are five times more likely to report depression than the non-abused peers. If the relationship is still ongoing, the chance of depression is 13-times more likely.

Despite all this, the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) still has not been ratified, in conjunction with a reference to the rights of “unborn children”.

If they supposedly cared about more children being born, they would support women’s economic independence, either full employment or part-time jobs, as such measures have been taken in many other European countries and led to demographic growth.

 

In Hungary, surgical abortion is hard to access, but legal, unlike medical abortion- without a sufficient reasoning ever provided by the legislators.

There is a lot of confusion regarding the nature of medical pregnancy termination.

Pregnancy is traditionally counted from the point the pregnant woman felt the baby move- the quickening of the womb. In fact, medical abortion has always existed, but was not named so. People took herbal remedies for  “menstrual regulation”, or to deal with a “delayed bleeding”.

Out of all fertilized egg cells, about 50-70% is expelled or absorbed without a trace. Many women were pregnant without ever knowing about it.

Typically, the lawmakers’ interest in the “unborn child ” lasts as long as it is born, and then when the child throws a tantrum sitting on the shopping cart everyone turns away.

We all know very well that all of this is not about a couple of millimeter small zygotes or embryos (often flushed out unnoticed with menstrual blood) but about the entitlement to women’s bodies and labour power, about the control of public discourse, the reproduction of power relations.

 

Regarding the decision of the Consumer Protection Bureau, the image of an impartial procedure is somewhat overshadowed by the fact that weeks before any decision was communicated to us, an anti-choice Facebook group has declared on 15 December that:

“After our partner organisation, the ALFA Association reported them, the investigation of the National Consumer Protection Bureau came to the conclusion that the abortion-promoting website of FKSE (Studio of Young Artists’ Association) operated illegally. “

 

Our legal representatives, PATENT Association claimed in their appeal that the proceedings which lasted for about five months, examined the legality of Abortourism Travel Agency’s activities, namely whether the “Travel Agency” was registered by the Hungarian Trade Licensing Office, and upon receipt of any fee paid for the travel services, who received the sum, and who issued a receipt. PATENT argues that the travel offers displayed on the website are not suitable either for a service to sell, nor to promote access for any such service, given the fact that no specific providers (clinics, hospitals, healthcare institutions, etc) are mentioned individually. Therefore no company turns profit or gains visibility from the contents of this website, so we can not talk of economic advertising. The promotion of abortion does not take place either, because the declared aim of the website is the widest possible dissemination of information related to sexual and reproductive rights, with the declared aim of preventing abortions. The website operators have neither personal, nor professional interest in promoting abortion, as it is clearly and numerously stated on the website. Not only because it is prohibited by the Hungarian legislation, but also because from a human rights aspect the relevant interest of women is to avoid abortion through sex education, contraception, and accessible and high-quality family planning services.

 

We would like to express our gratitude for (even more) media attention and the possibility of claiming our place in the future of art history textbooks as non-authors of a banned tactical media project, and the opportunity to show how exciting the toolkit of contemporary art can be. To freely paraphrase Lana Del Rey: The Abortourism Travel Agency was born to die. Thank you for the congratulations.

The video of the girl singing “Get the Hell out of our Cunts” on the evening news is here.